သင်တန်းကျောင်းများကြီးကြပ်ရေးဌာန

စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဉီးစီးဌာန
ရုံးအမှတ် ( ၃၀ ) ၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၅၅
ဖက်စ် ၀၆၇-၃၄၀၅၀၅၂
အီးမေလ်း directorateplanning@gmail.com

အမှတ်(၁)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ဆင်တဲ)

ပန်းတောင်းမြို့နယ် ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။
ဖုန်း - ၀၅၃-၄၀၀၂၃ ၊ ၀၉-၂၀၃၂၆၀၈
Email : itcsinde1979@gmail.com
Website : www.itcsinde.edu.mm


အမှတ်(၁)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း ( ဆင်တဲ ) သို့ ဆက်သွယ်လိုပါက အောက်ပါ Contact Form တွင်ဖြည့်စွက် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ သင့်အား အချိန်တိုအတွင်း ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။

Name

Email Address

Subject

Message
Thanks. . .